Departures archive  Live map  Plan trip from here  157 foto's  0
10:58 +33
2 min
 334
Sp 2
2773 - 56km/u - 1.52km
3022 - 57km/u - 1.58km
Ander materieel dan gebruikelijk
2
NS Sprinter 4637
11:16 +21
8 min
 286
Sp 2
2365 - 28km/u - 3.21km
3043 - 27km/u - 3.24km
2
NS Sprinter 5837
4 min
 286
Sp 2
2343 - 37km/u - 2.71km
2368 - 38km/u - 2.64km
2
NS Sprinter 4639
4 min
 398
Sp 3
2713 - 56km/u - 2.62km
2731 - 62km/u - 2.64km
3
NS Sprinter 4632
6 min
 408
Sp 8
2406 - 0km/u - 4.1km
2438 - 0km/u - 4.14km
8
NS Sprinter 4032
16 min
 398
Sp 3
2772 - 73km/u - 17.47km
2721 - 77km/u - 17.49km
3
NS Sprinter 5834
17 min
 398
Sp 2
2724 - 0km/u - 6.7km
2729 - 0km/u - 6.72km
2
NS Sprinter 5839
25 min
 544
Sp 9
2457 - 46km/u - 16.91km
2622 - 64km/u - 16.92km
9
NS Sprinter 4043
30 min
 398
Sp 2
2731 - 62km/u - 2.64km
2713 - 56km/u - 2.62km
2
NS Sprinter 4641
34 min
 485
Sp 3
2306 - 40km/u - 23.67km
2366 - 51km/u - 23.65km
2787 - 46km/u - 23.74km
Rijdt niet verder dan Amsterdam C. door een defecte bovenleiding
3
NS Sprinter 4634
37 min
 
Sp 8
Rijdt niet door een defecte bovenleiding
8
NS Sprinter 4034
44 min
 342
Sp 3
2319 - 59km/u - 38.1km
2768 - 63km/u - 38.1km
3
NS Sprinter 5836
47 min
 398
Sp 2
2744 - 72km/u - 6.65km
2742 - 72km/u - 6.65km
2
NS Sprinter 5841
55 min
 340
Sp 9
2651 - 10km/u - 13.82km
9
NS Sprinter 4045
59 min
 485
Sp 2
2787 - 46km/u - 23.74km
2366 - 51km/u - 23.65km
2306 - 40km/u - 23.67km
2
NS Sprinter 4643
71 min
 334
Sp 3
3022 - 57km/u - 1.58km
2773 - 56km/u - 1.52km
Ander materieel dan gebruikelijk
3
NS Sprinter 4636
66 min
 680
Sp 8
2657 - 72km/u - 58.31km
2649 - 72km/u - 58.31km
8
NS Sprinter 4036
74 min
 398
Sp 3
2758 - 13km/u - 37.81km
2717 - 13km/u - 37.85km
3
NS Sprinter 5838
77 min
 342
Sp 2
2723 - 0km/u - 2.85km
3034 - 0km/u - 2.91km
2
NS Sprinter 5843
85 min
 408
Sp 9
2438 - 0km/u - 4.14km
2406 - 0km/u - 4.1km
9
NS Sprinter 4047
89 min
 199
Sp 2
2749 - 0km/u - 52.83km
2
NS Sprinter 4645
92 min
 286
Sp 3
Via Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Schiphol Airport
2368 - 38km/u - 2.64km
2343 - 37km/u - 2.71km
3
NS Sprinter 4638
96 min
 544
Sp 8
Via Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Zaandam
2609 - 0km/u - 55.62km
2411 - 0km/u - 55.69km
8
NS Sprinter 4038
104 min
 286
Sp 3
Via Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Schiphol Airport
3043 - 27km/u - 3.24km
2365 - 28km/u - 3.21km
3
NS Sprinter 5840
107 min
 398
Sp 2
Via Weesp, Naarden-Bussum, Hilversum, Baarn, Amersfoort Centraal
2721 - 77km/u - 17.49km
2772 - 73km/u - 17.47km
2
NS Sprinter 5845
115 min
 340
Sp 9
Via Amsterdam Amstel, Duivendrecht, Amsterdam Bijlmer ArenA, Breukelen, Woerden, Gouda
2646 - 32km/u - 57.92km
9
NS Sprinter 4049
119 min
 199
Sp 2
Via Weesp, Almere Centrum
2731 - 62km/u - 2.64km
2
NS Sprinter 4647
122 min
 398
Sp 3
Via Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Schiphol Airport
2713 - 56km/u - 2.62km
2731 - 62km/u - 2.64km
3
NS Sprinter 4640
126 min
 408
Sp 8
Via Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Zaandam
2462 - 0km/u - 30.74km
2427 - 0km/u - 30.78km
8
NS Sprinter 4040
134 min
 398
Sp 3
Via Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Schiphol Airport
2729 - 0km/u - 6.72km
2724 - 0km/u - 6.7km
3
NS Sprinter 5842
137 min
 342
Sp 2
Via Weesp, Naarden-Bussum, Hilversum, Baarn, Amersfoort Centraal
2768 - 63km/u - 38.1km
2319 - 59km/u - 38.1km
2
NS Sprinter 5847
145 min
 680
Sp 9
Via Amsterdam Amstel, Duivendrecht, Amsterdam Bijlmer ArenA, Breukelen, Woerden, Gouda
2649 - 72km/u - 58.31km
2657 - 72km/u - 58.31km
9
NS Sprinter 4051
150 min
 143
Sp 2
Via Weesp, Almere Centrum
2366 - 51km/u - 23.65km
2
NS Sprinter 4649
154 min
 342
Sp 3
Via Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Schiphol Airport
2306 - 40km/u - 23.67km
2787 - 46km/u - 23.74km
3
NS Sprinter 4642
157 min
 408
Sp 8
Via Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Zaandam
2412 - 0km/u - 1.8km
2420 - 0km/u - 1.84km
8
NS Sprinter 4042
164 min
 398
Sp 3
Via Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Schiphol Airport
2742 - 72km/u - 6.65km
2744 - 72km/u - 6.65km
3
NS Sprinter 5844
167 min
 398
Sp 2
Via Weesp, Naarden-Bussum, Hilversum, Baarn, Amersfoort Centraal
2717 - 13km/u - 37.85km
2758 - 13km/u - 37.81km
2
NS Sprinter 5849
175 min
 544
Sp 9
Via Amsterdam Amstel, Duivendrecht, Amsterdam Bijlmer ArenA, Breukelen, Woerden, Gouda
2411 - 0km/u - 55.69km
2609 - 0km/u - 55.62km
9
NS Sprinter 4053
179 min
 334
Sp 2
Via Weesp, Almere Centrum
SNGT-4
2773 - 56km/u - 1.52km
SNGT-3
3022 - 57km/u - 1.58km
Ander materieel dan gebruikelijk
2
NS Sprinter 4651
182 min
 199
Sp 3
Via Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Schiphol Airport
2749 - 0km/u - 52.83km
3
NS Sprinter 4644
186 min
 544
Sp 8
Via Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Zaandam
2622 - 64km/u - 16.92km
2457 - 46km/u - 16.91km
8
NS Sprinter 4044
194 min
 342
Sp 3
Via Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Schiphol Airport
3034 - 0km/u - 2.91km
2723 - 0km/u - 2.85km
3
NS Sprinter 5846
197 min
 286
Sp 2
Via Weesp, Naarden-Bussum, Hilversum, Baarn, Amersfoort Centraal
2365 - 28km/u - 3.21km
3043 - 27km/u - 3.24km
2
NS Sprinter 5851
205 min
 408
Sp 9
Via Amsterdam Amstel, Duivendrecht, Amsterdam Bijlmer ArenA, Breukelen, Woerden, Gouda
2427 - 0km/u - 30.78km
2462 - 0km/u - 30.74km
9
NS Sprinter 4055