Departures archive  Live map  Plan trip from here  113 foto's  5
6 min
 544
Sp 1
Via Amsterdam Sloterdijk - Stopt niet in Halfweg-Zw.
2639 - 32km/u - 2.55km
2450 - 32km/u - 2.68km
1
NS Sprinter 4826
9 min
 408
Sp 2
2408 - 0km/u - 11.25km
2435 - 0km/u - 11.3km
2
NS Sprinter 5447
18 min
 544
Sp 1
2661 - 0km/u - 9.51km
2442 - 0km/u - 9.6km
1
NS Sprinter 5428
23 min
 408
Sp 2
2434 - 72km/u - 12.21km
2432 - 72km/u - 12.49km
2
NS Sprinter 4843
34 min
 544
Sp 1
2607 - 79km/u - 16.68km
2429 - 79km/u - 16.74km
1
NS Sprinter 4828
38 min
 544
Sp 2
2450 - 32km/u - 2.68km
2639 - 32km/u - 2.55km
2
NS Sprinter 5449
48 min
 408
Sp 1
2435 - 0km/u - 11.3km
2408 - 0km/u - 11.25km
1
NS Sprinter 5430
53 min
 544
Sp 2
2442 - 0km/u - 9.6km
2661 - 0km/u - 9.51km
2
NS Sprinter 4845
64 min
 544
Sp 1
Via Amsterdam Sloterdijk - Stopt niet in Halfweg-Zw.
2422 - 93km/u - 35.74km
2602 - 97km/u - 36km
1
NS Sprinter 4830
68 min
 544
Sp 2
2429 - 79km/u - 16.74km
2607 - 79km/u - 16.68km
2
NS Sprinter 5451
78 min
 544
Sp 1
2639 - 32km/u - 2.55km
2450 - 32km/u - 2.68km
1
NS Sprinter 5432
83 min
 408
Sp 2
2408 - 0km/u - 11.25km
2435 - 0km/u - 11.3km
2
NS Sprinter 4847
94 min
 544
Sp 1
Via Amsterdam Sloterdijk
2414 - 97km/u - 36.59km
2650 - 93km/u - 36.64km
1
NS Sprinter 4832
98 min
 544
Sp 2
Via Haarlem
2602 - 97km/u - 36km
2422 - 93km/u - 35.74km
2
NS Sprinter 5453
108 min
 544
Sp 1
Via Amsterdam Sloterdijk
2607 - 79km/u - 16.68km
2429 - 79km/u - 16.74km
1
NS Sprinter 5434
113 min
 544
Sp 2
Via Haarlem, Beverwijk, Uitgeest, Castricum, Alkmaar, Heerhugowaard
2450 - 32km/u - 2.68km
2639 - 32km/u - 2.55km
2
NS Sprinter 4849
124 min
 408
Sp 1
Via Amsterdam Sloterdijk
2409 - 104km/u - 19.26km
2439 - 104km/u - 19.3km
1
NS Sprinter 4834
128 min
 544
Sp 2
Via Haarlem
2650 - 93km/u - 36.64km
2414 - 97km/u - 36.59km
2
NS Sprinter 5455
138 min
 544
Sp 1
Via Amsterdam Sloterdijk
2422 - 93km/u - 35.74km
2602 - 97km/u - 36km
1
NS Sprinter 5436
143 min
 544
Sp 2
Via Haarlem, Beverwijk, Uitgeest, Castricum, Alkmaar, Heerhugowaard
2429 - 79km/u - 16.74km
2607 - 79km/u - 16.68km
2
NS Sprinter 4851
153 min
 408
Sp 1
Via Amsterdam Sloterdijk
2452 - 68km/u - 3.63km
2468 - 68km/u - 3.62km
1
NS Sprinter 4836
158 min
 408
Sp 2
Via Haarlem
2439 - 104km/u - 19.3km
2409 - 104km/u - 19.26km
2
NS Sprinter 5457
168 min
 544
Sp 1
Via Amsterdam Sloterdijk
2414 - 97km/u - 36.59km
2650 - 93km/u - 36.64km
1
NS Sprinter 5438
173 min
 544
Sp 2
Via Haarlem, Beverwijk, Uitgeest, Castricum, Alkmaar, Heerhugowaard
2602 - 97km/u - 36km
2422 - 93km/u - 35.74km
2
NS Sprinter 4853
184 min
 408
Sp 1
Via Amsterdam Sloterdijk
2432 - 72km/u - 12.49km
2434 - 72km/u - 12.21km
1
NS Sprinter 4838
188 min
 408
Sp 2
Via Haarlem
2468 - 68km/u - 3.62km
2452 - 68km/u - 3.63km
2
NS Sprinter 5459
198 min
 408
Sp 1
Via Amsterdam Sloterdijk
2409 - 104km/u - 19.26km
2439 - 104km/u - 19.3km
1
NS Sprinter 5440